2011年12月5日星期一

SIMPULAN BAHASA "B"1

SIMPULAN BAHASA
MAKNA
bahasa basahan
bahasa perbualan seharian.
bahasa dalam/istana
bahasa khas yang digunakan oleh golongan istana.
bahasa kesat
bahasa yang kasar dan kurang sopan.
bahasa pasar
bahasa yang tidak betul struktur dan tatabahasanya.
bangkai bernyawa
seseorang yang bertubuh kurus dan tidak bertenaga.
banyak cakap/mulut
gemar/suka berleter.


没有评论:

发表评论