2011年10月31日星期一

Kata Nama Khas

Kata nama khas ialah perkataan yang digunakan untuk menamakan orang , haiwan , benda , tumbuhan dan tempat secara khusus.

Jenis
Contoh
Orang
Alicia , Karim , Surina , Raju , Rikey
Haiwan
Si Tompok , Sang Kancil , Pak Belang
Benda
Viva , Utusan Malaysia , Sony
Tumbuhan
Ros , Rafflesia , Chlorella (alga)
Tempat
Pulau Pinang , Zoo Negara

2011年10月18日星期二

Kata Nama Am

Kata nama am ialah perkataan yang digunakan untuk menyebut orang , haiwan , benda, tumbuhan , tempat dan sebagainya secara umum.


Jenis
Contoh
Orang
bapa , polis , peguam , petani
Haiwan
kambing , ikan , arnab , ulat
Benda
telefon , basikal , baju , buku
Tumbuhan
Sayur , betik , bunga , serai
Tempat
Sekolah , pantai , kebun , taman

Kata Nama

1.Kata nama ialah kata yang menamakan orang , haiwan , benda, tumbuhan , tempat dan sebagainya.

2. Kata nama terbahagi kepada tiga jenis , iaitu :
    a. Kata nama am
    b. Kata nama khas
    c. Kata ganti nama

2011年10月17日星期一

Tugasan KRT 3013PENILAIAN SEPANJANG 14 MINGGU (60%):

Tugasan 1A: Perbincangan Forum (10%) – Forum MyGuru                                                             
Tarikh akhir: 03 Oktober 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki terlibat dalam perbincangan forum yang diaktifkan oleh pensyarah e-learning masing-masing. Markah berjumlah 20% akan diberikan berdasarkan kekerapan dan kupasan positifpelajar terhadap perbincangan yang diberikan. Rubrik bagi penilaian markah untuk perbincangan forum adalah seperti berikut:
SKALA MARKAH
KRITERIA KEKERAPAN PENGLIBATAN DALAM FORUM
10 %
Penglibatan forum amat memuaskan. Kupasan yang diberikan hebat dan membanggakan.
9 – 7 %
Penglibatan forum baik. Kupasan yang diberikan memuaskan.
6 – 4 %
Penglibatan forum kurang dari tiga kali. Kupasan yang diberikan terlalu ringkas dan hanya sekadar dua atau tiga ayat sahaja.
3 – 1 %
Penglibatan forum tidak memberangsangkan. Kupasan yang diberikan terlalu ringkas seperti ‘setuju’, ‘ya, saya sokong’.
0 %
Tiada bukti penglibatan dalam forum langsung.Tugasan 1B: Esei (20%) – Penghantaran melalui GMail                                                              
Tarikh akhir: 07 November 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki menulis esei berdasarkan persoalan berikut. Esei yang telah sempurna hendaklah diemelkan kepada pensyarah masing-masing menggunakan alamat emel yang diberikan berdasarkan kumpulan anda. Esei perlu ditulis antara 4 hingga 5 muka surat sahaja dalam format *.pdf, *.doc atau mana-mana format yang bersesuaian. Sila gunakan gaya penulisan APA (http://www.apastyle.org/index.aspx). Pemarkahan bagi tugasan ini adalah berdasarkan kandungan serta kupasanesei yang ditulis. 
Teknologi komputer dikatakan dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Sebagai seorang guru di sekolah rendah, jelaskan isu berikut:

  1. Kenalpasti masalah pengajaran di bilik darjah.
  2. Kaitkan bagaimana teknologi komputer dapat membantu anda menyelesaikan masalah dalam (1).

Panduan:
Anda boleh menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Threats, Opportunities) untuk membantu jawapan anda..


Tugasan 1C: Pembangunan Blog (30%) - Blogger (link blog diletakkan di MyGuru                 
Tarikh akhir: 12 Disember 2011 (Isnin)


Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar diwajibkan menggunakan platform Blogger (Blogger). Pelajar dibenarkan memilih sendiri mata pelajaran yang dikuasai mereka. Bagi penilaian pembangunan blog berjumlah 20%, pelajar dikehendaki memasukkan pautan blog ke dalam forum yang akan disediakan khusus untuk tugasan ini. Pastikan nama, nombor matrik dan topik masing-masing diletakkan di muka hadapan blog. Markah bonus akan diberikan sekiranya pelajar berjaya mengintegrasikan aplikasi lain ke dalam blog mereka seperti YouTube, FaceBook, Scribd, Prenzi dan sebagainya. Markah bagi tugasan ini diberikan berdasarkan kandungan (10%) sertasenireka persembahan blog:
KRITERIA
MARKAH
Isi kandungan blog serta kualiti penyampaian
10
Senireka blog serta daya tarikan
10
Teknik serta kaedah mengajar /teknologi yang digunakan dalam blog seperti video, animasi dan sebagainya
10
JUMLAH
30

2011年10月3日星期一

Pengalaman baru

Salam berkenalan buat semua rakan seperjuangan UPSI.
Ini kali pertama Liz membina blog.
Sakit kepala dengan broadband yang lambat seperti kura-kura.
Semoga blog ini dapat dibina dengan jayanya !