2011年11月26日星期六

Kata Perintah

Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap arahan , larangan , silaan , harapan atau permintaan.

Jenis
Contoh
Ayat Contoh
larangan
Jangan
Usah
Jangan bermain di tepi jalan.
Usah kamu mudah menyerah kepada nasib.
silaan
Sila
Jemput
Sila duduk di tempat masing-masing.
Jemputlah minum jus tembikai ini.
permintaan
Minta
        Tolong
Harap
Minta sertakan sekeping gambar bersama borang.
Tolong sidaikan baju di ampaian.
Harap maaf kerana rancangan tergendala sebentar.

Kata Nafi

Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu dalam predikat kata.

Kata Nafi
Penggunaan
Ayat Contoh
bukan
Digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama.
Siew Siew bukan pengerusi Kelab Bola Keranjang.

Buah belimbing itu bukan untuk kamu.
tidak
Digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.
Zhi Long tidak memecahkan pasu bunga di atas meja itu.

Makanan ringan itu sedap tetapi tidak berkhasiat.

Kata Pembenar

Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan kebenaran sesuatu pernyataan.


Kata Pembenar
Ayat  Contoh
Ya
Ya, itulah pilihan saya.
Benar
Benar , dialah yang berkata demikian.
Betul
Betul, saya menziarahi jiran baru petang tadi.

Kata Pemeri

Kata pemeri ialah perkataan yang menjadi penghubung antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat.

Kata Pemeri
Penggunaan
Ayat Contoh
ialah
Digunakan di hadapan frasa nama
Encik New ialah seorang doktor pakar.
Telefon bimbit ini ialah hadiah hari jadi saya daripada abang.
adalah
Digunakan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama
Masalah yang dihadapinya adalah rumit.
Jambangan bunga ini adalah untuk ibu.


RPH Kata Ganti Nama Diri Kedua

Tahun               :  3L
Tarikh/Masa     : 12 Oct  2011 / 1.10-1.40ptg
Bilangan Murid :  47 orang 
Tajuk               :  Kata Ganti Nama Diri  Kedua
Objektif:         
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 
   i.   menggunakan kata ganti nama diri kedua yang betul dalam ayat perbualan yang sesuai; 
   ii.  membaca teks  petikan bacaan berkala yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang    
        betul; 
   iii. menjawab sekurang-kurangnya empat soalan kefahaman berkaitan teks petikan bacaan     
        berkala yang dibaca dengan betul.
Hasil Pembelajaran
Fokus Utama:  1.1      Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian  
                                   dengan   menggunakan kata, ungkapan, ayat , sebutan , intonasi dan nada  
                            yang sesuai.
                          Aras: Aras 2 
                          (i)     Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai                 
                                   mengikut  situasi dalam perbualan. 
 
Fokus sampingan: 5.1      Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
                                          betul dan memahami perkara yang dibaca. 
                              
Aras:   Aras 1 
                               ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat     
                                majmuk berbilang subjek.
Kemahiran bahasa:     Lisan dan membaca
Pengisian kurikulum:   
Nilai:   keberanian 
KB:     merumus 
KP:     Muzik dan Interpersonal
Bahan bantu mengajar :    video lagu
Set Induksi
(5 Minit)
Murid akan menyanyikan lagu "Saya Ada Kuda" tapi menukarkan 'Saya' dengan 'Awak, Kamu, Anda"
Langkah 1
(10 Minit)
Kata Ganti Nama Diri Kedua.
Guru memberi penerangan tentang kata ganti nama diri kedua

- Murid menyebut perkataan kata ganti nama diri kedua yang diberi
- Murid mengeja perkataan tersebut dengan betul
- Murid menyebut ayat yang menggunakan kata ganti nama diri kedua mengikut guru
- Murid berdialog menggunakan ayat tersebut dengan rakan
- Murid cuba bina ayat sendiri secara lisan.

Langkah 2
 (5 minit)
Menulis perkataan
-Guru menyebut semula Kata Ganti Nama Diri Kedua yang dipelajari
-Murid menulis Kata Ganti Nama Diri Kedua yang disebut oleh guru dengan ejaan yang betul.
Langkah 3
(5 Minit)
Isi Pelajaran : Soalan Kefahaman
  1. Siapakah nama __________?
  2. Patik mengalu-alukan kehadiran __________ dalam majlis ini.
  3. Bilakah ___________datang ke sini?
  4. Lindungilah keluarga________ daripada nyamuk aedes.
  5.  “Baju sekolah _________ sudah bergosok?” soal ibu kepada abang.
  6.  “_________ buatkan saya secawan kopi,” kata Pak Abu kepada isterinya.
Penutup:
(5 Minit)
1. Murid menyanyikan lagu “Saya Ada Kuda” tapi menukarkan ‘Saya’ dengan ‘Awak, Kamu, Anda’.

2011年11月25日星期五

Kata Ganti Nama Tak Tentu

Kata ganti nama tak tentu ialah kata yang digunakan untuk mengganti orang , benda , masa , tempat atau perkara yang tidak tentu.


Kata Ganti Nama
Tak Tentu
Penggunaan
Ayat Contoh
Siapa-siapa/sesiapa
menggantikan nama orang yang tidak tentu
Siapa-siapa pun tidak dibenarkan mendekati dewan peperiksaan itu.
apa-apa
Menggantikan benda dan perkara yang tidak tentu
Saya tidak tahu apa-apa tentang peristiwa itu.
bila-bila
Menggantikan masa yang tidak tentu
Bila-bila masa sahaja pondok yang usang itu akan runtuh.
mana-mana
Menggantikan tempat atau benda yang tidak tentu
Dia tidak pergi ke mana-mana pada hari minggu ini.


2011年11月24日星期四

Kata Ganti Nama Tunjuk

Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia , haiwan , benda dan tempat.


Kata Ganti Nama Tunjuk
Penggunaan
Ayat Contoh
ini
Merujuk sesuatu yang dekat
Ini kamus saya.
itu
Merujuk sesuatu yang jauh
Itu kalkulator yang tercanggih di pasaran.


Kata Ganti Nama Diri Tanya

Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk merujuk benda , orang dan perkara dalam bentuk tanya.


Kata Ganti Nama Diri Tanya
Penggunaan
Ayat Contoh
apa
Digunakan untuk merujuk benda atau perkara
Pemuda itu suka makan apa ?
siapa
Digunakan untuk merujuk orang
Bayi itu anak siapa ?
mana
Digunakan untuk merujuk benda atau orang
Yang mana satu kakak awak ?


2011年11月21日星期一

Chan Mali Chan

Dimana dia anak kambing saya?
anak kambing saya yang makan daun talas
dimana dia buah hati saya?
buah hati saya bagai telur dikupas

Chan mali chan, chan mali chan
chan mali chan, ketipung payung

Di mana dia, anak kambing saya?
anak kambing saya main di tepi sawah
di mana dia, cinta hati saya?
cinta hati saya yang pakai baju merah

Di mana dia anak kambing tuan?
anak kambing tuan di atas jambatan
yang mana dia si bunga pujaan?
si bunga tanjung dihujung dahan

Kalau nak tahu anak kambing saya
anak kambing saya di dalam bilik
kalau nak tahu intan payung saya
intan payung saya yang kecil lah molek

Di mana dia anak kambing tuan?
anak kambing tuan yang bulunya kuning
yang mana dia buah hati tuan?
buah hati tuan yang putih lah kuning