2011年12月8日星期四

Kerja Berpasukan

Dalam pembinaan sesebuah bangunan, kerjasama antara pekerja sangat diperlukan. Pekerja-pekerja menjalankan tugas mengikut peranan masing-masing. Arkitek bertanggungjawab mereka bentuk pelan bangunan. Juruukur akan mengukur tapak kawasan bangunan mengikut pelan yang disediakan. Jurutera pula akan menyelia sepanjang proses pembinaan.
Sebut pekerjaan yang terdapat dalam petikan di atas.
i. Arkitek
ii. Juruukur
iii. Jurutera

没有评论:

发表评论