2011年11月26日星期六

RPH Kata Ganti Nama Diri Kedua

Tahun               :  3L
Tarikh/Masa     : 12 Oct  2011 / 1.10-1.40ptg
Bilangan Murid :  47 orang 
Tajuk               :  Kata Ganti Nama Diri  Kedua
Objektif:         
Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 
   i.   menggunakan kata ganti nama diri kedua yang betul dalam ayat perbualan yang sesuai; 
   ii.  membaca teks  petikan bacaan berkala yang diberikan dengan sebutan dan intonasi yang    
        betul; 
   iii. menjawab sekurang-kurangnya empat soalan kefahaman berkaitan teks petikan bacaan     
        berkala yang dibaca dengan betul.
Hasil Pembelajaran
Fokus Utama:  1.1      Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian  
                                   dengan   menggunakan kata, ungkapan, ayat , sebutan , intonasi dan nada  
                            yang sesuai.
                          Aras: Aras 2 
                          (i)     Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai                 
                                   mengikut  situasi dalam perbualan. 
 
Fokus sampingan: 5.1      Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
                                          betul dan memahami perkara yang dibaca. 
                              
Aras:   Aras 1 
                               ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat     
                                majmuk berbilang subjek.
Kemahiran bahasa:     Lisan dan membaca
Pengisian kurikulum:   
Nilai:   keberanian 
KB:     merumus 
KP:     Muzik dan Interpersonal
Bahan bantu mengajar :    video lagu
Set Induksi
(5 Minit)
Murid akan menyanyikan lagu "Saya Ada Kuda" tapi menukarkan 'Saya' dengan 'Awak, Kamu, Anda"
Langkah 1
(10 Minit)
Kata Ganti Nama Diri Kedua.
Guru memberi penerangan tentang kata ganti nama diri kedua

- Murid menyebut perkataan kata ganti nama diri kedua yang diberi
- Murid mengeja perkataan tersebut dengan betul
- Murid menyebut ayat yang menggunakan kata ganti nama diri kedua mengikut guru
- Murid berdialog menggunakan ayat tersebut dengan rakan
- Murid cuba bina ayat sendiri secara lisan.

Langkah 2
 (5 minit)
Menulis perkataan
-Guru menyebut semula Kata Ganti Nama Diri Kedua yang dipelajari
-Murid menulis Kata Ganti Nama Diri Kedua yang disebut oleh guru dengan ejaan yang betul.
Langkah 3
(5 Minit)
Isi Pelajaran : Soalan Kefahaman
  1. Siapakah nama __________?
  2. Patik mengalu-alukan kehadiran __________ dalam majlis ini.
  3. Bilakah ___________datang ke sini?
  4. Lindungilah keluarga________ daripada nyamuk aedes.
  5.  “Baju sekolah _________ sudah bergosok?” soal ibu kepada abang.
  6.  “_________ buatkan saya secawan kopi,” kata Pak Abu kepada isterinya.
Penutup:
(5 Minit)
1. Murid menyanyikan lagu “Saya Ada Kuda” tapi menukarkan ‘Saya’ dengan ‘Awak, Kamu, Anda’.

没有评论:

发表评论