2011年11月1日星期二

Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama diri digunakan untuk menggantikan nama orang , terbahagi kepada tiga jenis :

* Kata Ganti Nama Diri Pertama
 Kata ganti nama diri pertama digunakan bagi orang yang bercakap.

Kata Ganti Nama Diri Pertama
Penggunaan
saya
Merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenali atau orang yang lebih tua dan dalam suasana yang rasmi.
aku
Merujuk diri sendiri apabila bercakap dengan orang yang lebih rapat atau dengan Tuhan.
beta
Digunakan oleh raja atau sultan untuk merujuk diri sendiri .
patik
Digunakan oleh rakyat biasa apabila bercakap dengan raja, sultan dan kerabat diraja untuk merujuk diri sendiri.
hamba
Merujuk diri sendiri dengan tujuan untuk merendahkan diri apabila bercakap dengan orang yang bertaraf tinggi .
kami
Merujuk diri sendiri serta teman tetapi tidak termasuk orang yang diajak bercakap.
kita
Merujuk diri sendiri serta orang yang diajak bercakap.


没有评论:

发表评论