2011年11月26日星期六

Kata Nafi

Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu dalam predikat kata.

Kata Nafi
Penggunaan
Ayat Contoh
bukan
Digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama.
Siew Siew bukan pengerusi Kelab Bola Keranjang.

Buah belimbing itu bukan untuk kamu.
tidak
Digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.
Zhi Long tidak memecahkan pasu bunga di atas meja itu.

Makanan ringan itu sedap tetapi tidak berkhasiat.

没有评论:

发表评论